Kapitel 12: Kortnotationer

 1. Om kortnotationer

  :Om kortnotationer

  För att kunna arbeta snabbt och effektivt när du ordinerar i Pascal, kan du ange dosering genom att skriva kortnotationer. För enkelhetens skull används läkemedelsformen tablett genomgående som exempel i kapitlet. Kortnotationer översätts till doseringsinstruktioner i fältet Information till patienten. Kortnotationer översätts också till doseringstider i figurerna under (när dosering eller tider ändras i figurerna ändras kortnotationen ovan). På så vis får du ett tydligt kvitto på att du har skrivit rätt kortnotation.

  Kortnotationerna är inte mellanslagskänsliga. Man kan t.ex. ha ett eller flera mellanslag mellan nyckelord och behöver inte ha mellanslag mellan tal och operationer eller tal och nyckelord.

  Vid inmatning av kortnotationer visar Pascal patientens/boendets intagningstider (då mediciner delas ut till patienten). Alla kortnotationer som saknar intagningstider blir helförpackningar.

 2. Frekvensdosering - gångermetoden

  :Frekvensdosering - gångermetoden

  Den vanligaste och enklaste typen av kortnotation, är när du formulerar exempelvis “en tablett tre gånger dagligen”, som 1 x 3.

  Du kan också skriva att doseringen ska gälla per dygn, per vecka eller per månad.

  1,5x3

  1,5 tablett 3 gånger dagligen

  Kan dosdispenseras

  1,5x3/d 

  1,5 tablett 3 gånger per dygn

  Blir helförpackning

  1x3/v

  1 tablett 3 gånger per vecka

  Blir helförpackning

  1x3/m

  1 tablett 3 gånger per månad

  Blir helförpackning

 3. Tidsbegränsad ordination

  :Tidsbegränsad ordination

  Tidsbegränsade ordinationer anger i hur många dygn, veckor eller månader doseringen ska gälla (behandlingstid).

  5 i3d

  5 tabletter i 3 dygn

  Kan dosdispenseras

  5 i3v

  5 tabletter i 3 veckor

  Kan dosdispenseras

  5 i3m

  5 tabletter i 3 månader

  Kan dosdispenseras

  1x3 i3v

  1 tablett 3 gånger dagligen i 3 veckor

  Blir helförpackning

 4. Tillfällesdosering - plusmetoden

  :Tillfällesdosering - plusmetoden

  Om du vill tillfällesdosera använder du plusmetoden. Grundvarianten har fyra tillfällen som matchar med intagstillfällena frukost, lunch, middag och natt. Därför är 1+1+1 är inte tillåten kortnotation. Om antalet tillfällen inte är fyra så måste tillfälleskoder eller klockslag anges på samtliga tillfällen för att doseringen skall kunna tolkas entydigt och säkert.

  Vill du ange ett specifikt klockslag i kortnotationen, skriver du t.ex. 1kl8+1kl12+1kl18, vilket betyder: "1 tablett kl 08:00, 1 tablett kl 12:00, 1 tablett kl 18:00". Pascal hanterar endast heltimmar. Kortnotationer som t.ex. 1kl08:30 blir alltid helförpackning.

  1+1+1+1 är samma sak som 1tf+1tl+1tm+1tn och Pascal visar patientens/boendets intagningstider (då mediciner delas ut till patienten).

  Om du vill skriva en kortnotation uppbyggd som en tillfällesdosering, måste du alltid ange nollor om doseringen innehåller färre än fyra tillfällen. Om doseringen innebär “två tabletter två gånger dagligen”, måste du alltså skriva 2+2+0+0.

  1+1+1+1

  1 tablett klockan 08:00, 1 tablett klockan 12:00, 1   tablett klockan 16:00, 1 tablett klockan 20:00

  Kan dosdispenseras

  1tf+1tl+1tm+1tn

  2+2+0+0

  2 tabletter klockan 08:00, 2 tabletter klockan 12:00

  Kan dosdispenseras

  1kl 8+1kl 12 +1kl 18

  1 tablett klockan 08:00, 1 tablett klockan 12:00, 1   tablett klockan 18:00

  Kan dosdispenseras

  1kl08:30

  1 tablett klockan 08:30

  Blir helförpackning

 5. Vid behov

  :Vid behov

  Alla doseringar som är vid behov saknar intagningstider och blir därför helförpackningar.

  1vb

  1 tablett vid behov

  Blir helförpackning

  1tn vb

  1 tablett till natten vid behov

  Blir helförpackning

  0-2

  högst två tabletter vid behov

  Blir helförpackning

  1-2x3-4

  1-2 tabletter 3-4 gånger dagligen

  Blir helförpackning

  1-2x0-3

  1 till 2 tabletter, 0-3 gånger dagligen

  Blir helförpackning

  1-2+3-4+0+0

  1 till 2 tabletter till frukost och 3-4 tabletter till   lunch

  Blir helförpackning

 6. Maxdosering

  :Maxdosering

  1 max6/d

  1 tablett max 6 tabletter per dygn

  Blir   helförpackning

  1-2vb max 6/d

  1-2 tabletter vid behov max 6 tabletter per dygn

  Blir   helförpackning

  1tn vb max4/vecka

  1 tablett till natten vid behov max 4 tabletter per   vecka

  Blir   helförpackning

  1-2x3-4 max 2 var 3t i 4-5v

  1-2 tabletter 3-4 gånger dagligen max 2 tabletter var   tredje timme i 4-5 veckor

  Blir   helförpackning

  1vb i max3v

  1 vid behov i max 3 veckor

  Blir   helförpackning

 7. Upp- eller nedtrappningar

  :Upp- eller nedtrappningar

  Doseringssteg skiljs åt med skiljetecken (;).

  2x3 i 3v; 1-2x1vb i 2m

  2 tabletter 3 gånger dagligen i 3 veckor, därefter 1-2   tabletter dagligen vid behov i 2 månader

  Blir   helförpackning

 8. Perioddosering, endosering och enligt ordination

  :Perioddosering, endosering och enligt ordination

  Perioddosering:

  1 var 3t

  1 tablett var tredje   timme

  Kan dosdispenseras

  Engångsdosering, t.ex. då patienten ska ta tolv tabletter som en engångsdos vid allergisk reaktion:

  12end

  12 tabletter engångsdos

  Blir helförpackning

  Enligt ordination:

  eo

  enligt särskild ordination

  Blir helförpackning

   

Visa nästa kapitel:
Beslutsstöd