Kapitel 12: Kortnotationer

 1. Om kortnotationer

  :Om kortnotationer

  • För att kunna arbeta snabbt och effektivt när du ordinerar i Pascal, kan du ange dosering genom att skriva kortnotationer.
  • I det här kapitlet beskriver vi de vanligaste kortnotationerna och hur de är uppbyggda.
  • För enkelhetens skull används läkemedelsformen tablett genomgående som exempel i kapitlet.

  Lista på alla kortnotationer finns på: http://www.inera.se/Documents/TJANSTER_PROJEKT/Svensk_informationsdatabas_for_lakemedel/Verksamhet%20ny/Verksamhetshandledning%20f%c3%b6r%20Kortnotationer.pdf

 2. Hur fungerar kortnotationer i Pascal?

  :Hur fungerar kortnotationer i Pascal?

  • Kortnotationerna översätts till vanlig text om du låter kryssrutan Översätt kortnotation till text vara ibockad. På så vis får du ett tydligt kvitto på att du har skrivit rätt kortnotation. Du får därmed också en automatisk doseringsangivelse till patienten.
  • Doseringsschemat fylls automatiskt i beroende på vad du skriver i kortnotationen.
 3. Frekvensdosering - gångermetoden

  :Frekvensdosering - gångermetoden

  • Den vanligaste och enklaste typen av kortnotation, är när du formulerar exempelvis “en tablett tre gånger dagligen”, som 1 x 3.
  • Du kan också skriva att doseringen ska gälla per dygn, per vecka eller per månad enligt följande uppställning:

  1x3      :     “… dagligen”
   
  1x3/d  :     “… per dygn”
   
  1x3/v  :     “… per vecka”
   
  1x3/m :    “… per månad”

   

 4. Tillfällesdosering - plusmetoden

  :Tillfällesdosering - plusmetoden

  • Om du vill tillfällesdosera använder du plusmetoden.
  • Grundvarianten har fyra tillfällen som matchar med intagstillfällena frukost, lunch, middag och natt.
  • 1+1+1+1 är alltså samma sak som 1tf+1tl+1tm+1tn. Om du vill skriva en kortnotation uppbyggd som en tillfällesdosering, måste du alltid ange nollor om doseringen innehåller färre än fyra tillfällen. Om doseringen innebär “två tabletter två gånger dagligen”, måste du alltså skriva 2+2+0+0.
   
 5. Mer om tillfällesdosering…

  :Mer om tillfällesdosering…

  • Vill du ange ett specifikt klockslag i kortnotationen, skriver du t.ex:

  1kl 8+1kl 12 +1kl 18, vilket betyder:
   
  "En tablett klockan 08.00, 1 tablett kl. 12.00 samt 1 tablett kl. 18.00."
   
 6. Engångsdosering

  :Engångsdosering

  • Vill du förskriva en engångsdos, till exempel då patienten ska ta tolv tabletter som en engångsdos vid en allergisk reaktion, skriver du: 12end
 7. Vid behovsmedicinering

  :Vid behovsmedicinering

  • Skriver du 0-2, betyder det att “högst två tabletter får tas vid behov”.
  • 1-2x0-3 betyder “1 till 2 tabletter, högst 3 gånger dagligen”.
  • 1-2+3-4+0+0 betyder “1 till 2 tabletter till frukost och 3-4 tabletter till lunch”.
 8. Maxdosering

  :Maxdosering

  • Om du vill ange en maxdosering per dygn eller per vecka, kan du skriva enligt följande:

  1-2vb max 6/d

  1tn vb max4/vecka (tn betyder “till natten”)
   
  1-2x3-4 max 2 var 3t i 4-5v (vilket betyder “max 2 var tredje timma”)
   
  1vb i max3v (vilket betyder “i max 3 veckor”)
 9. Flera doseringssteg

  :Flera doseringssteg

  • Om du vill göra upptrappningar eller nedtrappningar av en dos, kan du skriva enligt följande:

  2x3 i 3v; 1-2x1vb i 2m, vilket betyder:
   
  "2 tabletter 3 gånger dagligen i 3 veckor, därefter 1-2 tabletter dagligen vid behov i 2 månader."
Visa nästa kapitel:
Beslutsstöd